Djurens rätt i Sverige

Djurens rätt kämpar för att djurens olika intressen ska tillvaratas

Djurens rätt är Sveriges största djurskydds- och djurrättsorganisation med huvudkontoret placerat i Göteborg. De är både partipolitiskt obundna samt är en ideell organisation, vilket betyder att Djurens rätt är i behov av ekonomiska medel från sina medlemmar. Deras grundidé är att alla varelser har rätt till sitt eget liv och att arternas olika intressen ska hållas i åtanke. Djuren ska inte heller lida, som de menar är ett grundläggande intresse för alla arter. Föreningen vill vara en bred organisation för alla som respekterar djuren som kännande individer. Idag har de omkring 40000 medlemmar.

Djurens rätt och deras historia

Djurens rätt har en lång tradition, de bildades den 7 oktober 1882 och hette då Nordiska samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet. Medgrundare var bland andra prinsessan Eugénie och organisationen bildades tillsammans med Danmark och Norge. Djurens rätts första ordförande hette Adolf Leonard Nordwall och kom från Strängnäs. Nordwall höll i ordförandeklubban fram till 1892 då han avled och efter det låg föreningen nere fram till 1900. Då tog ett gift par över ledningen, Elna och Christian L. Tenow. De införde ett nytt tänk i och med att de förespråkade en vegetarisk livsstil.

Elna var även den som startade Djurens rätts medlemsblad och år 1909 ändrade hon namnet på tidningen till Djurens rätt. På 70-talet skedde några viktiga förändringar. Bland annat ändrades namnet, det förkortades till Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Under 1970-talet nådde man ut till allmänheten genom broschyrer som främst handlade om plågsamma djurförsök. Medlemmarna inte bara upplyste om djurförsök, utan började mer och mer ifrågasätta förtryckande av djur. Den inom djurrättskretsens kända Lisa Gålmark, som bland annat skrivit böcker i ämnet, lanserades begreppet djurrätt på 90-talet.

Förbundet Djurens rätt idag

1999 års riksstämma bestämde att namnet på organisationen skulle ändras till Djurens rätt, ett namn som vi känner idag. Föreningen arbetar med aktuella frågor inom djurrätt och djurskydd. Några av de ämnen som läggs stor vikt vid idag är djurvänlig turism och cirkus utan djur, något som är Bäddat för konflikter eftersom det ligger så djupt rotat i oss människor att djur ska uppträda på cirkus. Organisationen visar sig också ute i samhället som på politikerveckan i Almedalen där de arrangerar seminarium om aktuella djurfrågor.

Om du vill engagera dig i Djurens rätt eller stötta deras ideologi kan du gå in på deras hemsida och läsa om deras pågående kampanjer. Där får du tips på hur du blir en djurvänlig turist. Det handlar om att inte medverka i aktiviteter som stöttar djurunderhållning, exempel på detta kan vara elefantridning i Thailand eller att gå på cirkus med djur i föreställningen. Organisationen vet att det är vi människor som själva styr tillgång och efterfrågan. Därför är det viktigt vad du väljer, både när det gäller val i mataffären och vad du gör på semestern.

Med djurens bästa i tankarna

Föreningen har som mål att alla djur ska bli sedda som individer och därmed bli respekterade. Organisationen har lokalföreningar över hela landet och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Umeå där du kan engagera dig och träffa likasinnade. Tillsammans kan ni arbeta med lokala frågor som kan bidra till en förändring för djurens bästa. Djurrätt ingår i filosofin och i etiken, där diskuteras speciesism, som betyder att diskriminera någon bara för att de tillhör en annan art. Liksom feminismen kämpar för kvinnans rättigheter och Martin Luther kämpade för färgade människors lika rättigheter, kämpar Djurens rätt för djurens rättigheter.